Vokaalansamblid

Meero kooliealised (7-8aastased), UUS RÜHM!

Vaata Tunniplaani

Meero uus, kooliealiste laste (sünniaasta 2015-2017) rühm laulab kahel korral nädalas, õpetaja Eva-Britta Simsoni juhendamisel.

Ansambliõppes tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, harmoonilise ja meloodilise kuulmise arendamisega. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) ja muidugi laulurõõmu hoidmine.
Võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad õppeaasta esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie ansamblisse, tagastame registreerimistasu.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu tasumise alusel.

Rühmatund 2 korda nädalas.
I õppeperiood 320 € ja II õppeperiood 420 €
Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 80 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve. Õppeperioodilt varem lahkumine ei vabasta õppemaksu tasumisest.