Vokaalansamblid

 • VANUS 7-8 aastat uus rühm 8-10aastat LEELOD 11-13aastat LEELED 13-14aastat NÖÖBIKE 15-16aastat MEERI 17-19aastat INDIGO VILISTLASTE ANSAMBEL TÄISKASVANUTE ANSAMBEL SIREL
 • TUNNI KESTVUS 1 x 45 min. või 2 x 45 min. nädalas
 • ÕPPEMAKS 50€ kuus täiskasvanute ja vilistlaste ansamble 85€ kuus 3 x nädalas rühm 90€ kuus 2 x nädalas rühm Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar-juuni)
 • SOODUSTUSED Alates sama pere teisest lapsest soodustus 10%
 • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
 • TUNDIDEST LOOBUMINE Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest. https://meero.ee/m/lepingu-tingimused/
 • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50 % ulatuses Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri
 • ÕPETAJAD Mirjam Dede, Maria Väli, Eva-Britta Simson
 • TUNNID TOIMUVAD Meero, Toompuiestee 17a II korrus
 • ÕPPE SISU Vokaali treenimine hääleharjutuste kaudu Mitmehäälse laulmise arendamine, häälte sulandumine ansamblisse Soolohääle ja saatehäle erinevad rollid, fraseerimine, rütmika Ansamli ühtne hingamine, rütmiseeritud pausid Üksteise kuulamine, dünaamika Mikrofonidega laulmine, võimendatud helikõlaga harjumine Lavaline olek ja liikumine Loo emotsionaalne esitus, lauluteksti sisu edasikandmine Intonatsioon ja häälestumine Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS
 • KONTSERDID Korraldame õppetööväliselt 2 kontserti õppeaastas: talvel ja kevadel ja ning lisaks otsime veel lavalise kogemuse saamiseks erinevaid esinemisvõimalusi Kontserdid on külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane.
 • KONKURSID Konkurssidel osalemine on õppetööväline tegevus Vokaalansamblite osalemine konkurssidel on tasuline Vajadusel tuleb lisaks tasuda ka kontsertmeistri eest Sõidukulud konkursile on samuti õpilase kanda

MEERI (14- 15aastased neiud)

Vaata Tunniplaani