Täiskasvanute ansambliõpe

Täiskasvanute ansambliõpe

Vaata Tunniplaani

Ansambliõppes tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine. Vastuvõtu eelduseks on viisipidamine.
Ansambel laulab ühel korral nädalas, õpetaja Maria Väli juhendamisel.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu alusel.


  • Rühmatund 1 korda nädalas alates 13.01.2022
    II õppeperiood 262,5 €
    Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 50 € kuus. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.