Vokaalansamblid

Täiskasvanute ansambel "SIREL"

Vaata Tunniplaani

Ansambliõppes tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Ansambel laulab ühel korral nädalas, õpetaja Maria Väli juhendamisel.

Ansamblitunnid sisaldavad:
* Vokaali treenimine hääleharjutuste kaudu
* Mitmehäälne laulmine
* Töö häälte sulandumisega, ühtse hääletämbri kasutamine
* Soolohääle ja saatehäälte rollid
* Fraasi üheaegne alustamine ja lõpetamine, fraasi täpsus
* Rütmika täpsus
* Ansambli ühtne hingamine
* Rütmiseeritud pausid
* Üksteise kuulamine ja (tämbri, häälikukõla) jäljendamine
* Dünaamika
* Mikrofonidega laulmine, harjumine võimendatud heli kõlaga
* Lavaline olek ja liikumine
* Loo emotsionaalne esitus, lauluteksti sisu edastamine
* Intonatsioon ja häälestumine

Tunnist osavõtt toimub tasutud õppemaksu alusel.

Rühmatund 1 kord nädalas.
I õppeperiood 200 € ja II õppeperiood 262,5 €
Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 50 € kuus. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve. Õppeperioodilt varem lahkumine ei vabasta õppeperioodi maksu tasumisest.