Vokaalansamblid

Ansambel LEELOD (sünniaasta 2014-2016) laulab kahel korral nädalas.

Ansambliõppes tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, harmoonilise ja meloodilise kuulmise arendamisega. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) ja muidugi laulurõõmu hoidmine.
Olemasolevatesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad õppeaasta esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie ansamblisse, tagastame registreerimistasu. Vokaaalansambli tundidele lisandub võimalus osaleda pop- kooris. Pop- kooris mitteosalemine ei vähenda õppemaksu. Pop-kooris laulmine eeldab mitmehäälse laulmise kogemust, seetõttu õpetaja pakub välja igale õpilasele individuaaleselt pop- kooris osalemise võimaluse.

Õppeaastas on kaks plaanilist kontserti – talvel ja kevadel. Ansamblid osalevad ka erinevatel konkurssidel.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu tasumise alusel.

Rühmatund 2 korda nädalas + valikuliselt pop- koor.
I õppeperiood 340 € ja II õppeperiood 446,25 €
Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 85 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve. Õppeperioodilt varem lahkumine ei vabasta õppemaksu tasumisest.