Kooliealiste ansamblid

Ansambel LEELED (sünniaasta 2011-2013) laulab kahel korral nädalas, õpetaja Madli Ainsalu juhendamisel.

Kooliealiste laulurühmades, edaspidi ansamblid, tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Arendame juba esimeste klasside õpilastega mitmehäälsust. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Olemasolevatesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad õppeaasta esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie ansamblisse, tagastame registreerimistasu.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu alusel.


  • Rühmatund 2 korda nädalas
    I õppeperiood 260 € ja II õppeperiood 341,25 €
    Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 65 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.