Eelkooliealised

Toompuiestee 5- 6aastased, L

Vaata Tunniplaani

Eelkooliealiste laulu- ja mängutunnis laulame, liigume, mängime, teeme rütmiharjutusi, mängime pille (erinevad Orff- pedagoogika instrumendid) ja kuulame muusikat. Oodatud on lapsed vanuses 3- 6 eluaastat.
Tunni kestvus on 45 minutit.
Tundide maht eelkooliealistele õppeperioodil on 34 õppenädalat.
Kaks korda aastas toimuvad lastele ka kontserdid, mis on paljudele lastele esimene võimalus esineda suurel laval. Kontsert annab lapsele esinemisjulgust, enesekindlust ja kindlasti ka esinemisrõõmu, mida jagada kaaslastega ning perekonnaga. Iga lapsevanem on oma lapse esimene kuulaja.

Tunnist osavõtt toimub tasutud õppemaksu ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.

Rühmatund 1 kord nädalas.
I õppeperiood 160 € ja II õppeperiood 200 €

Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka osade kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Registreerimisel kahe ja enam lapse soodustused paraku ei kehti. Soodustust saame arvestada edaspidi arvete esitamisel, kui vanem on teinud sellekohase sooviavalduse.
Uued õpilased loetakse rühma registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.