Eelkooliealised

UUS! Laulame inglise keelt (5-6aastased)

Vaata Tunniplaani

Esmakordselt saab meil õppida inglise keeles. Tänases kirjus maailmas on inglise keele oskus peaaegu vältimatu - miks aga mitte õppida seda läbi muusika! “Laulame Inglise keelt” on hea koht tutvuda inglise keelega läbi muusika. Laulame Inglismaal (ja ingliskeelseid) tuntud lastelaule ning riime, lisaks õpime inglise keelseid pillide nimetusi, muusikaga seotud sõnu ning väljendeid. Tund toimub kahes keeles, kuid eelnev inglise keele oskus pole vajalik. Tantsime, laulame ning naerame - seda kõike aga teises keeles!
Eva-Britta Simson on värskelt tagasi õpingutelt Londonist ja jagab suurima heameelega muusikarõõmu.
Oodatud on lapsed vanuses 5- 7 eluaastat.
Lapsed on tunnis saatjata.
Tunni kestvus on 45 minutit.
Tundide maht eelkooliealistele õppeaastas on 34 õppenädalat.
Üks korda aastas toimub lastele ka kontsert, mis on paljudele lastele esimene võimalus esineda suurel laval. Kontsert annab lapsele esinemisjulgust, enesekindlust ja kindlasti ka esinemisrõõmu, mida jagada kaaslastega ning perekonnaga. Iga lapsevanem on oma lapse esimene kuulaja.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.

Rühmatund 1 kord nädalas.
I õppeperiood 160 € ja II õppeperiood 200 €

Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka osade kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Registreerimisel kahe ja enam lapse soodustused paraku ei kehti. Soodustust saame arvestada edaspidi arvete esitamisel, kui vanem on teinud sellekohase sooviavalduse.
Uued õpilased loetakse rühma registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.