Viiuliõpe

 • VANUS Alates 6aastat kuni täiskasvanud k.a.
 • TUNNI KESTVUS 1 x 45 min. nädalas 2 x 45 min. nädalas
 • ÕPPEVORM Individuaalõpe
 • TASU 130-260 € kuus Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar-juuni) Hinnastus täpsemalt hinnakirjas
 • SOODUSTUSED Soodustusi ei ole
 • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
 • TUNDIDEST LOOBUMINE Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest.
 • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50 % ulatuses. Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri ja asendustunde ei paku.
 • ÕPETAJA Helina Ardel
 • TUNNID TOIMUVAD Meero Muusik huvikoolis, Toompuiestee 17a II korrus
 • ÕPPE SISU Õige mänguasend, liigutuste vabadus Muusikalise kuulmise arendamine Konkreetne toonikujundus Noodiõpetus, noodist lugemine Väljendusrikas fraasikujundus Karaktrerite erinevused Dünaamika Meetrum ja Rütm Mälu ja kuulmise järgi mängimine Improviseerimine Omaloomingu innustamine Saate kujundamine Pilliõpe eeldab kodust harjutamist ja pilli olemasolu
 • KONTSERDID Korraldame õppetööväliselt lavalise kogemuse saamiseks esinemisvõimalusi nii klassikontsertidena huvikoolis kui ka erinevates kontserpaikades. Väljaspool huvikooli on kontserdid külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades. Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane. Pilliõpilaste esinemine suurtel koolikontsertidel toimub valikute alusel.

Viiul, 45 minutit

Vaata Tunniplaani