Ukuleleõpe

 • VANUS Alates 6aastat kuni täiskasvanud k.a.
 • TUNNI KESTVUS 1 x 45 min. nädalas 2 x 45 min. nädalas
 • ÕPPEVORM Individuaalõpe
 • TASU 90-260 € kuus Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar-juuni) Hinnad hinnakirjas
 • SOODUSTUSED Soodustusi ei ole
 • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
 • TUNDIDEST LOOBUMINE Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest.
 • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50 % ulatuses. Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri ja asendustunde ei paku.
 • ÕPETAJA Helina Ardel
 • TUNNID TOIMUVAD Meero Muusik huvikoolis, Toompuiestee 17a II korrus
 • ÕPPE SISU Ukulele ajaloo tundmine Ukulele mängimise vastu huvi tekitamine, selle hoidmine ja süvendamine. Koordinatsiooni, loomuliku hingamise, ergonoomilise pillimängu asendi ja ökonoomse pillimängu tehnika arendamine. Rütmitunde, muusikalise kuulmise, astmetaju, muusikalise mälu, kuulmise ja noodi järgi mängimise oskuse, fraseerimise arendamine. Muusikaalaste teoreetiliste teadmiste omandamine. Muusika analüüsimisoskuse toetamine. Iseseisva töö oskuste kujundamine. Pilliõpe eeldab kodust harjutamist ja pilli olemasolu. Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS
 • KONTSERDID Pakume õppetööväliselt lavalise kogemuse saamiseks erinevaid esinemisvõimalusi nii klassikontsertidena kui ka väljaspool huvikooli kontsertpaikades. Väljaspool huvikooli on kontserdid külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades. Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane. Pilliõpilaste esinemine suurtel koolikontsertidel toimub valikute alusel.