Väikelapsed

Toompuiestee 1-3aastased, L

Vaata Tunniplaani

Beebide ja väikelaste rühmadesse ootame lapsi vanuses 2 elukuud kuni 3 aastat ema, isa või saatjaga. Tunni kestvus on 30 minutit.
Muusika nautimisele eelneb soovi korral lõbus koosolemine mängutoas.

Tunnist osavõtt toimub kuutasu alusel, 40 €. Esimese kuutasu makse sooritatakse registreerimisel.
Väikelapse- vanema tundide lepingut saab lõpetada 1 kuu kirjaliku etteteatamisega muusik@meero.ee e-posti aadressile.
Puudumisi saab asendada õppeaasta jooksul teistes samaealiste väikelaste tundides. Puudumiste eest tasaarveldusi ei tehta.

NB! Väikelaste rühm avatakse, kui registreerunud on vähemalt 6 last.

Ühekordseid näidistunde me ei paku. Lapsed vajavad harjumist ning meie kogemus ütleb, et minimaalne aeg mõistmaks meie töö mõju lapsele on vähemalt neli tundi. Kuutasu alusel saategi tutvuda meie huvikooliga.
Registreerimistasu ei tagastata.