Soololaul

 • VANUS Alates 10aastat kuni täiskasvnud k.a.
 • TUNNI KESTVUS 1 x 45 min. nädalas 2 x 45 min. nädalas 1 x 30 min. nädalas 2 x 30 min. nädalas
 • TASU 90-260 € kuus Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar-juuni) Erinevad paketid on leitavad hinnakirjas
 • SOODUSTUSED Individuaalõppes soodustusi ei ole.
 • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
 • TUNDIDEST LOOBUMINE Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest. Vt lepingut.
 • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50 % ulatuses. Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri ja asendustunde ei paku.
 • ÕPETAJAD Mirjam Dede, Helin-Mari Arder, Eva-Britta Simson
 • KOHAD, KUS TUNNID TOIMUVAD Meero, Toompuiestee 17a II korrus
 • ÕPPE SISU Vokaali treenimine hääleharjutuste kaudu Soolohääle ja saatehäle erinevad rollid, fraseerimine, rütmika Hingamine, rütmiseeritud pausid Hääle probleemid, kähedus, selle vältimine Vokaaltehniliste probleemide lahendamine Dünaamika Mikrofoniga laulmine, võimendatud helikõlaga harjumine Lavaline olek ja liikumine Loo emotsionaalne esitus, lauluteksti sisu edasikandmine Intonatsioon ja häälestumine Erinevate stiilide tutvustamine Imroviseerimine Laulkirjutamise algõpetus, omaloomingule innustamine Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS
 • KONTSERDID Korraldame õppetööväliselt 2 kontserti õppeaastas: talvel ja kevadel ja ning lisaks otsime veel lavalise kogemuse saamiseks erinevaid esinemisvõimalusi. Kontserdid v.a. klassikontserdid on külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades. Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane. Sooloõpilaste esinemine suurtel koolikontsertidel toimub valikute alusel.
 • KONKURSID Soovitame õpilastel konkurssidel osaleda kuid konkurssidel osalemine on Meero õppetöö väline tegevus. Konkurssidel osalemine on õpilastele lisatasu eest. Konkurssidel osalemisel tuleb tasuda vajadusel ka kontsertmeistri eest ja ka õpetaja lisa töötundide eest vastavalt kokkueppele. Õpetaja osaleb konkursil võimalusel.

Soololaul, 30 minutit, Helin-Mari

Vaata Tunniplaani