Soololaul

Soololaul, 30 minutit, Eva-Britta

Vaata Tunniplaani

Pop- jazz laulu individuaalõpe on kõigile neile, kes soovivad arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu. Individuaaltunnis saab õpilane võimaluse saavutada muusikaline eneseteostus koostöös õpetajaga. Õpitakse hääle õiget kasutamist, hingamistehnikaid, mikrofoni laulmist, artistlikkust ning arendatakse vokaaltehnikat. Meie soololaulu õpetajad on aktiivsed ja hinnatud muusikud: Eva-Britta Simson.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Individuaaltund 1 korda nädalas, 30 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 360 € ja II õppeperiood 472,5 €
Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 90 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.

Vokaalgruppides osalevatele õpilastele on soololaulu hind 110€ 1x nädalas 45 minutit tunnile ja 75€ 1x nädalas 30 minutit tunnile. Registreerimistasus see ei kajastu. Edaspidistel arvetel kompenseeritakse vahe. Soololaulu õpilastel on võimalik osaleda ka pop- kooris, selleks ei ole vaja teha eraldi registreerimist.

Tunnid toimuvad Toompuiestee 17a majas, II korrusel (sissepääs tänavalt).