Soololaul

Soololaul, 2x nädalas, Helin-Mari

Vaata Tunniplaani

Pop- jazz laulu individuaalõpe on kõigile neile, kes soovivad arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu. Individuaaltunnis saab õpilane võimaluse saavutada muusikaline eneseteostus koostöös õpetajaga. Õpitakse hääle õiget kasutamist, hingamistehnikaid, mikrofoni laulmist, artistlikkust ning arendatakse vokaaltehnikat. Meie soololaulu õpetajad on aktiivsed ja hinnatud muusikud: Helin-Mari Arder.


Tunnist osavõtt toimub tasutud õppemaksu ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Individuaaltund 2 korda nädalas, 45 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 1000 € ja II õppeperiood 1312,5 €
Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 250 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.

Tunnid toimuvad Toompuiestee 17a majas, II korrusel (sissepääs tänavalt).