Väikelapsed

  • VANUS Beebide ja väikelaste rühmadesse ootame lapsi vanuses 3 elukuud kuni 3 aastat ema, isa või saatjaga.
  • TUNNI KESTVUS 30 min, millele lisandub enne ja peale tundi 15 min, koosolemise aega.
  • TASU 45 € kuus. Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine arve alusel.
  • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
  • TUNDIDEST LOOBUMINE Tundidest loobumisest tuleb kirjalikut teatada ette 1 kuu muusik@meero.ee e-posti aadressil.
  • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui laps on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat teeb kool kreeditarve 50 % ulatuses. Haigusega puudumistest tuleb kirjalikult teatada muusik@meero.ee Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri. Kui koolil on võimalik pakkuda asendustundi mõnes teises samaealiste rühmas, siis sellest tuleb õpetajaga eraldi kokku leppida.
  • NÄIDISTUND Näidistunnid on registreerimisel tasutud summa eest ehk max 4 tundi. Edasisest loobumisest tuleb kirjalikult teatada. Ühekordseid näidistunde me ei paku, sest lapsed vajavad harjumist.
  • ÕPETAJAD Nele Ross, E, T, K, N ja R ning laupäeviti Varje Lepp
  • KOHAD, KUS VÄIKELASTE TUNNID TOIMUVAD Toompuiestee 17a II korrus T, K, N ja L (laupäeviti vaja kasutada väilsuksel kella nuppu) Nõmme Kultuurikeskus E Teelahkme lasteaia Tabasalu maja R
  • ÕPPE SISU  Väikelaste muusikatunni õppekava on kinnitatud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS. Muusikatunni eesmärk on soodustada muusikaõpetuse kaudu lapse sotsiaalset, emotsionaalset, kognitiivset, füüsilist ja intellektuaalset kompetentsi. Laste tundeelu rikastamine muusikaelamuste kaudu, muusikalise maitse arendamine ning alusturvatunde kujundamine.

Nõmme KK 1- 2aastased

Vaata Tunniplaani