Klaveriõpe

Klaveriõpingutega võib alustada juba varajases lapseeas. Noores eas klaveriõppe alustamine oleneb lapse valmidusest pidevaks harjutamiseks ja kodusest toest.

 • VANUS Alates 5aastat kuni täiskasvanud k.a.
 • TUNNI KESTVUS 1 x 45 min. nädalas 2 x 45 min. nädalas
 • ÕPPEVORM Individuaalõpe Paaristund Rühmaõpe
 • TASU 90€ 30 min tunni kuupõhine hind 130€ 45 min. tunni kuupõhine hind 260 € 2 x nädalas tunni kuupõhine hind Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar-juuni)
 • SOODUSTUSED Individuaalõppes soodustusi ei ole Rühmaõppes on sama pere teise lapse soodustus 10 %
 • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
 • TUNDIDEST LOOBUMINE Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest. https://meero.ee/m/lepingu-tingimused/
 • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50 % ulatuses Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri ja asendustunde ei paku
 • ÕPETAJAD Margit Elviste, Triin Povel
 • TUNNID TOIMUVAD Meero Muusik huvikoolis, Toompuiestee 17a II korrus
 • ÕPPE SISU Käte asendid Noodiõpetus, noodist lugemine Tehnilised harjutused Fraseerimine Dünaamika Rütm Mälu ja kuulmise järgi mängimine Improviseerimine Omaloomingu innustamine Saate kujundamine Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS
 • KONTSERDID Korraldame õppetööväliselt 2 kontserti õppeaastas: talvel ja kevadel ning lisaks otsime veel lavalise kogemuse saamiseks erinevaid esinemisvõimalusi Kontserdid on külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane. Pilliõpilaste esinemine suurtel koolikontsertidel toimub valikute alusel

Klaveriõpe, paaristund, Triin, II

Vaata Tunniplaani