Klaveri rühmaõpe

Klaveri rühmaõpe 6-7. a. (II aasta), E

Vaata Tunniplaani


 • VANUS
  Alates 5aastat kuni täiskasvanud k.a.

 • TUNNI KESTVUS
  1 x 45 min. nädalas
  2 x 45 min. nädalas

 • ÕPPEVORM
  Individuaalõpe
  Paaristund
  Rühmaõpe

 • TASU
  90-260 € kuus
  Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest
  Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar- juuni)

 • SOODUSTUSED
  Individuaalõppes soodustusi ei ole
  Rühmaõppes on sama pere teise lapse soodustus 10 %

 • REGISTREERIMINE
  Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.

 • TUNDIDEST LOOBUMINE
  Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest.

 • TUNDIDEST PUUDUMINE
  Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50% ulatuses.
  Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri ja asendustunde ei paku.

 • ÕPETAJAD
  Margit Elviste ja Triin Povel

 • TUNNID TOIMUVAD
  Meero Muusik huvikoolis, Toompuiestee 17a II korrus

 • ÕPPE SISU
  Käte asendid
  Noodiõpetus, noodist lugemine
  Tehnilised harjutused
  Fraseerimine
  Dünaamika
  Rütm
  Mälu ja kuulmise järgi mängimine
  Improviseerimine
  Omaloomingu innustamine
  Saate kujundamine
  Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS

 • KONTSERDID
  Korraldame õppetööväliselt 2 kontserti õppeaastas: talvel ja kevadel ja ning lisaks otsime veel lavalise kogemuse saamiseks erinevaid esinemisvõimalusi
  Kontserdid on külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades
  Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane.Pilliõpilaste esinemine suurtel koolikontsertidel toimub valikute alusel.