Kandleõpe

Kannel on väga populaarne pill laste seas, sest sellega on võimalik kiiresti saavutada eduelamus. 6- keelset kannelt saab õppida nii individuaalselt kui ka mitmekesi tunnis. Väga oluline on iga õppe juures järjepidavus ning kodus harjutamine, seepärast peame tähtsaks ka pilli olemasolu. Ootame juba eelkooliealiseid (alates 5- aastased) lapsi liituma. Kandleõpilasi juhendab meie pikaaegne ja armastatud õpetaja, Helina Ardel.

Tunnist osavõtt toimub tasutud õppemaksu ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Individuaaltund 1 kord nädalas, 45 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 480 € ja II õppeperiood 630 €
Õppemaksu on kirjalikul kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 120 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.

Tunnid toimuvad Toompuiestee 17a majas, II korrusel (sissepääs tänavalt).