“Ahoi, me joonistame laulu!” laulik CD´ga

60.00

Laulujoonistamise meetod toetamas lõimitud õppimist ja suhtlemist
LAULUJOONISTAMINE on multisensoorne tegutsemisviis, kus joonistused sünnivad lauldes ja laulu toel otsekui võluväel. Meetod toetab eri vanuses ja erinevate oskustega laste õppimist ning pakub osalemiskogemust ja eduelamusi. Lisaks laulmisele ja joonistamisele kutsub see keskenduma, suhtlema ja vestlema ning koos tegutsema. Laulujoonistamine on sobiv tööriist ka eriõppes ja rehabilitatsioonis.
Laulujoonistamise meetodi on välja arendanud soome lastemuusika looja ja pedagoogiline arendaja Minna Lappalainen. Soomes on meetod palju kasutatud töövahend nii alushariduses, eripedagoogikas kui ka rehabilitatsioonis.

Saatmiskulu hinnas.