Liise Magdalene Looris

eelkooliealiste laste rühmad

Liise Magdalene Looris

CV ja Biograafia

Minu muusikaline teekond algas juba 4aastaselt Pirita Vaba Aja Keskuse laste muusikaringis. Süvenenumalt hakkasin muusikaga tegelema 7aastaselt, alustades viiuliõpinguid VHK Muusikakoolis. Samaaegselt alustasin ka laulmist Raadio Laste Laulustuudios Kadri Hundi ja Kaie Tanneri käe all. Gümnaasiumiõpingute kõrvalt mängisin ka VHK keelpilliorkestris, laulsin koolikooris ning õppisin lisaks ka klaverit ja soololaulu. Tänaseks olen Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika eriala 3. kursuse tudeng.


Olen veendumusel, et muusika ja musitseerimine on lapse arengu jaoks väga oluline. Üheskoos musitseerimine toetab koostöövõimet, loomingulisust, eneseväljendusoskust jpm. Oma töös soovin panustada laste mitmekülgsesse arengusse, tehes seda läbi laulu, pillimängu, koos mängimise ja tantsimise. Soovin koos lastega avastada põnevat muusikamaailma ning tunda rõõmu koos musitseerimisest.

Kontaktid

E-mail: liisemagdalene@meero.ee