Kaili Tšernov

eelkooliealiste laste rühmad

Kaili Tšernov

CV ja Biograafia

Haridus: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaurusekraad muusikapedagoogika erialal (2011). Magistrikraad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal (2014)

Minu muusikaline teekond algas juba 3 aastaselt, kui hakkasin enda initsiatiivil koos vanematega laule õppima. Laulmine on andnud mulle palju rõõmu. Laulude valikul on minu jaoks esimesel kohal laulu sisu ning nii valin ka laule sõnade järgi, kuid alati pean oluliseks ka seda kuidas meloodia laulusõnu toetab.  Muusikalist haridust hakkasin omandama 7 aastaselt, kui alustasin akordionimängu õpinguid Paide Muusikakoolis ning hiljem jätkasin klaveri erialal. Muusikakoolis mulle väga meeldis, käisin tundides 12 aastat. Magistritasemel muusikalise kõrghariduse olen omandanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal. Tihti kasutan võimalusi enesetäienduseks. Muusikaõpetajana olen töötanud 10 aastat.
Eriti meeldib mulle tegeleda lasteaiaealiste lastega. Lastes on väga palju siirust, rõõmu, ausust ning õpihimu. Mulle meeldib oma õpilasi julgustada uusi asju proovima ja innustada koos musitseerima. Muusikaringis laulame, mängime rütmipille, liigume muusika järgi ning väljendame end muusika saatel loovalt nii liikudes, kui joonistades. Suuremate lastega õpime ka lihtsamaid rütme. Soovin kogu südamest lastes sütitada rõõmu laulmisest ja musitseerimisest! Mind motiveerivad väljakutsed ning uute teadmiste ja oskuste omandamine.

Kontaktid

E-mail: kaili@meero.ee