Helina Ardel

kandle-, viiuli- ja ukuleleõpe

Helina Ardel

CV ja Biograafia

Helina töötab kandle õpetajana Meeros alates 2009 aastast. Hiljem on lisandunud ka väikelaste ja eelkooliealiste rühmatunnid.
Ta alustas muusikaõpingutega juba Viimsi muusikakoolis viiuli erialal. Edasi viisid õpingud G.Otsa nim. muusikakooli ja Tallinna Pedagoogika Ülikooli kultuuriteaduskonda.

Täiendkoolitus:

1999-2000 Viljandi Kultuuri Kolledži
Rahvaliku pillimängu ja-õpetuse koolitus. (320 t)
2002 Kanutiaia Noortemajas: Õpetaja kui kasvataja ja arengukeskonna looja. Lapse enesehinnang ja toimetulek.
Loovus. Noortelaagri kasvataja koolitus.
2003 Kanutiaia Noortemajas: Ajastute kreatiivsus. Imidzi loomine, stress ja toimetulek
2004 Kanutiaia Noortemajas: Arengukavade ja ainekavade väljatöötamine.Reklaam ja turundus.
2008 EMÕ liit ja MTÜ Avasta Anded:
„Keharütmide, liikumise, pillimängu ja laulu ühendamine õppeprotsessis.“„Rütmika eelkooliealistele lastele, rütmimänge algklasside õpilastele.“
August Pulsti õpistu:„Veljo Tormise Regilaulu Luukamber“
2009 Eesti Punase Risti esmaabi kursus.
2010 Tallinna Haridusamet: „Õpetaja kui väärtuste kandja“
Eesti Muusikaõpetajate liit: Orffi-pedagoogika kursus „Rütm, liikumine, pillimäng“
Rocca al Mare kool: „Uus õppekava ja selle interpretatsiooni võimalused.“
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: (160t) „Lõimitud muusikategevused ja loovuse arendamine
2010 oktoober Orff-pedagoogika kursus "Rütm, liikumine ja pillimäng" koolitajad: Christa Coogan (Saksamaa), Mari Honda (Austria)
2011 juuni James Harding (USA) Orff - pedagoogika täiendkursus "Mäng muusika ja liikumiselementidega"
2011 Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus: (160 t) „Õppimine ja kasvamine mängu kaudu“
EMÕ liit: Orff – metoodika koolitus „Mäng, muusika ja liikumiselementidega.“
Rahvakoolitus ELU: „Esmaabi koolitus“
Meinson Konsultatsioonid OÜ: „Sisemine energia“
2012 Viimsi Lasteaiad: aktiivõppekoolitus „Väärtuskasvatus läbi mängu“;„Esmaabi koolitus.“;„Tuletõrje koolitus.“
2012 juuni: Koolitaja Doug Goodkin – USA, San Francisco „Pillimäng, laul, tants – uued mõtted Orff metoodika
rakendamisel laste muusikaõpetuses.“
2012 Logoserv: „Õuesõppe koolitus – mängulised Tunnid“.

Loengud, töötoad ja koolitused mida olen andnud:
„Rõõmus Keeleõpe“ – „Eesti keele õppimine regilaulu kaudu“.
„Kasulikud õppetunnid enesearendamise teel.“
„Rütm vabastab.“
2013 juuni Doug Goodkin (USA)Lihtsad ideed ja integeeritud tegevused muusikas ja liikumises- rütmimängud, draama, riimid, laulud, rütmipillid, Orff pillidel mängimine, liikumismängud.
Kaja Kaus( Eesti) Ülevaade rütmika kasutamise võimalustest muusikaõpetuses toetudes Émile Jaques-Dalcroze’i õpetuslikele ideedele ja lõimides neid kaasaja muusikaõpetusega.
2014 Anu Lõhmus ja Riine Pajusaar koolitus "Lendas üle Põhjanaba"
2017 Rahvusvaheline Orff koolitus Soome Orff-pedagoogide poolt
2017 Nitra , Slovakkia Orff Meets Classic

Pillimängu oskus: viiul, klaver, kannel, hiiukannel, torupill, kontrabass, ukulele.

Kontaktid

E-mail: helina@meero.ee