Kontaktõpe vs virtuaalõpe

september 20, 2021

Armsad vanemad.
Maailm, milles täna elame on kummaline kõigile. Arvestades kõikide, nii õpilaste kui ka õpetajate heaolu, otsustasime õppenõukogus, et käesoleval õppeaatal oleme kontaktõppes ja seda nii kaua kuniks see on seaduslikult lubatud. See tähendab seda, et kui õpilane on haige, siis ta on haige ja tundi ei tulda. Kontakttundide toimumise korral ei ole õpetajal kohustust pakkuda virtuaalõpet.
Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.
Väga oluline on meeles pidada, et tund aega enne tunni algust ei muudeta tunnivormi, vastasel korral käsitletakse tundi kui õpilase tõttu ära jäetud tund (vähem kui 24h teatamine).

Rohkeid muusikat täis kohtumisi Meeros!