Ukuleleõpe

Ukulele on lihtne, aga suurte võimalustega pill. Tore on see, et ukulelel on üsna kiiresti võimalik saavutada esimesi edusamme ja omandada lihtsamate laulude saatmise oskused. Koos musitseerides areneb harmoominiline kuulmine, mis on väga oluline oskus igale muusikule. Kindlasti on väga oluline iga õppe juures järjepidavus ning kodus harjutamine, seepärast peame tähtsaks ka pilli olemasolu. Ukulelelt õpetavad Helina Ardel ja Hanna-Liis Lao.

UKULELE, 30 MINUTIT, HLL

Vaata Tunniplaani

Ukulele on  lihtne, aga suurte võimalustega pill. Tore on see, et ukulelel on üsna kiiresti võimalik saavutada esimesi edusamme ja omandada lihtsamate laulude saatmise oskused. Kindlasti on väga oluline iga õppe juures järjepidavus ning kodus harjutamine, seepärast peame tähtsaks ka pilli olemasolu. Meie õpetajate professionaalne ja õpilasest lähtuv lähenemine tagab edu ja mänguilu. Pakume ukulele algõpetust ja mänguoskuste ning tehnika arendamist. Ukulelelt õpetab aktiivselt tegutsev pärimusmuusik, Hanna-Liis Lao.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Individuaaltund 1 kord nädalas, 30 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 300 € ja II õppeperiood 393,75 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 75 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.