Kandleõpe

TUTVUSTUS Kannel on väga populaarne pill laste seas, millel on võimalik kiiresti saavutada eduelamus. 6- keelset kannelt saab õppida nii individuaalselt kui ka paaristunnis. Koos musitseerides areneb harmoominiline kuulmine, mis on väga oluline oskus igale muusikule. Kindlasti on väga tähtis ka järjepidevus ning kodus harjutamine, seepärast peame tähtsaks ka oma pilli olemasolu. Kandleõpilasi juhendab meie pikaaegne ja armastatud õpetaja, Helina Ardel.

  • VANUS Alates 5aastat kuni täiskasvanud k.a.
  • TUNNI KESTVUS 1 x 45 min. nädalas 2 x 45 min. nädalas
  • ÕPPEVORM Individuaalõpe Paaristund
  • ÕPPEMAKS 80€ - paaristunni kuupõhine tasu õpilase kohta 130€ - individuaaltund 45 min. kuupõhine tasu 260€ - 2 x nädalas 45 min. kuupõhine tasu Liitumisel poole kuu pealt tuleb tasuda terve kuu eest. Tasumine perioodi arve alusel ( I periood september- detsember, II periood jaanuar-juuni)
  • REGISTREERIMINE Registreerimine tundidesse toimub ettemaksu alusel pangalingi maksena. Tundi mitteilmumisel reg. tasu ei tagastata.
  • TUNDIDEST LOOBUMINE Õppeperioodi keskel tundidest loobumine ei vabasta kogu käimasoleva õppeperioodi tasumisest.
  • TUNDIDEST PUUDUMINE Kui õpilane on puudunud tundidest haiguse tõttu järjest 4 nädalat, teeb kool lapsevanema kirjaliku avalduse alusel kreeditarve 50 % ulatuses. Lühemaid puudumisi huvikool ei kompenseeri ja asendustunde ei paku.
  • TUNNID TOIMUVAD Meero Muusik huvikoolis, Toompuiestee 17a II korrus
  • ÕPPE SISU Tervislik käte asend Noodiõpetus, noodist lugemine Tehnilised harjutused Fraseerimine Dünaamika Rütm Mälu ja kuulmise järgi mängimine Improviseerimine Omaloomingu innustamine Saate kujundamine Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS
  • KONTSERDID Korraldame õppetööväliselt 2 kontserti õppeaastas: talvel ja kevadel ja ning lisaks otsime veel lavalise kogemuse saamiseks erinevaid esinemisvõimalusi. Kontserdid on külastajatele tasulised. Piletid saadaval Meero e-poes ja kontserdipaikades. Iga õpilase kohta eeldame kontserdil vähemalt 2 külastaja osalemist, sest noore muusiku esimene kuulaja on esmalt alati tema lähedane. Pilliõpilaste esinemine suurtel koolikontsertidel toimub valikute alusel.