Klaveriõpe

Klaveriõpe, TS, 30 minutit, 2x nädalas

Vaata Tunniplaani

Klaveriõpingutega võib alustada juba varajases eas (noorim õpilane Meero Muusikus on 5. aastane). Nii noores eas klaveriõppe alustamine oleneb lapse valmidusest pidevaks harjutamiseks. Sellest tulenevalt oleme jätnud lapse sobivuse üle otsustamise õpingute alustamiskeks, õpetajale, esimeses tunnis. Klaverit õpetab alati särav Triin Sarap.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.

Individuaaltund 2 korda nädalas 30 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
I õppeperiood 600 € ja II õppeperiood 787,5  €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 150 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu. Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.

Tunnid toimuvad Toompuietsee 17a majas, II korrusel.