Ahoi, me joonistame laulu! koolitus

detsember 27, 2022

LAULUJOONISTAMINE on multisensoorne tegutsemisviis, kus joonistused sünnivad lauldes ja laulu toel otsekui võluväel. Meetod toetab eri vanuses ja erinevate oskustega laste õppimist ning pakub osalemiskogemust ja eduelamusi. Lisaks laulmisele ja joonistamisele kutsub see keskenduma, suhtlema ja vestlema ning koos tegutsema. Laulujoonistamine on sobiv tööriist ka eriõppes ja rehabilitatsioonis.
Laulujoonistamise meetodi on välja arendanud soome lastemuusika looja ja pedagoogiline arendaja Minna Lappalainen. Soomes on meetod palju kasutatud töövahend nii alushariduses, eripedagoogikas kui ka rehabilitatsioonis.

KOOLITUSE KOHT JA AEG: 7. jaanuar 2023, Tallinnas, Tondi Koolis, Tondi 40.
Kell: 10:00-15:30

KOOLITUSE MAHT JA HIND: 6 x 45 minutit, 90 €
KOOLITAJA: materjali looja, arendaja, lastemuusika looja ja meetodite koolitaja- Minna Lappalainen (Soome), Laulau OY

Registreerimine: mariin@meero.ee