Klaveriõpe

Solfedžo, individuaaltund, HA

Vaata Tunniplaani

Solfedžo on aja jooksul kujunenud muusikakoolides kompleksseks õppeaineks. See on praktiline õpetus muusikahelidest, mis muusikateooriale põhinedes sisaldab lisaks noodist laulmisele ka noodikirjaõpetust. Solfedžo arendab muusikalist kuulmist ja partituurilugemist.
Soovitame väga lastel õppida solfedžot, sest see on muusika kirjakeel.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Individuaaltund 1 kord nädalas, 30 minutit. Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 300 € ja II õppeperiood 393,75 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 75 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.

Tunnid toimuvad Toompuiestee 17a majas, II korrusel (sissepääs tänavalt).