Laulame kevade suveks, PILET

10.00

Eelkooliealised õpilased laulavad kevade suveks juba 2. juunil Kaja Kultuurikeskuses.
Kontserdid algusega 11:00 ja 15:00.

Õpetajad edastavad kõikidele rühmadele ajakavad.