Laulame kevade suveks, PILET

10.00

Eelkooliealised õpilased laulavad kevade suveks juba 4. juunil Salme Kultuurikeskuses.
Kontserdid algusega 10:00 ja 12:30.

Õpetajad edastavad kõikidele rühmadele ajakavad.