Klaveriõpe

Klaveriõpe, TP, 45 minutit, 2x nädalas

Vaata Tunniplaani

Klaverit õpetab alati särav Triin Povel.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.

Individuaaltund 2 korda nädalas 45 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
I õppeperiood 880 € ja II õppeperiood 1155  €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 220 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu. Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.

Tunnid toimuvad Toompuietsee 17a majas, II korrusel.