Kitarriõpe

Kitarri paaristund

Vaata Tunniplaani


Kitarri õppimiseks ei ole kindlat vanust. Meil õpivad päris pisikesed, veidi suuremad ja ka suured, kes on leidnud tee muusikani alles täisealisena. Meie õpetajate professionaalne ja õpilasest lähtuv lähenemine tagab edu ja mänguilu. Pakume kitarri algõpetust ja mänguoskuste ning tehnika arendamist. Tunnis tutvutakse ka erinevate muusikastiilidega (pop, rock, jazz jpt). Kitarri paaristundi registreerimisel, peavad paarilised olema samal tasemel.
Meie kitarriõpetaja on aktiivne ja hinnatud muusik, Ats Tani.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Paaristund 1 kord nädalas, 45 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 260 € ja II õppeperiood 341,25 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 65 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.


Tunnid toimuvad Adamsoni 2 majas (sissepääs hoovi poolt).