Kandleõpe

Kandle TRIO

Vaata Tunniplaani

Kannel on väga populaarne pill laste seas, sest sellega on võimalik kiiresti saavutada eduelamus. 6- keelset kannelt saab õppida nii individuaalselt kui ka mitmekesi tunnis. Koos musitseerides areneb harmoominiline kuulmine, mis on väga oluline oskus igale muusikule. Kindlasti on väga oluline iga õppe juures järjepidavus ning kodus harjutamine, seepärast peame tähtsaks ka pilli olemasolu. Ootame juba eelkooliealiseid (alates 5- aastased) lapsi liituma. Kandleõpilasi juhendab meie pikaaegne ja armastatud õpetaja, Helina Ardel.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Rühmatund 1 kord nädalas, 60 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 260 € ja II õppeperiood 341,25 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 65 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.

Tunnid toimuvad Toompuiestee 17a majas (sissepääs tänavalt).