Kooliealiste ansamblid

ISELOOMAD

Vaata Tunniplaani

Ansambel ISELOOMAD (sünniaasta 2003-2004) laulab õpetaja Anu Lõhmuse juhendamisel.

Kooliealiste laulurühmades, edaspidi ansamblid, tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Olemasolevatesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad õppeaasta esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie ansamblisse, tagastame registreerimistasu.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu alusel.


  • Rühmatund 2 korda nädalas laul + lavapraktika
    I õppeperiood 260 € ja II õppeperiood 341,25 €
    Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 65 € kuus. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.