Eelkooliealiste laulutund (3-6 a.)

5-6 AASTASTE VALIKRÜHM, MMN

Vaata Tunniplaani

Valikrühm (sünniaasta 2015-2016) laulab kaks korda nädalas, õpetaja Madli Ainsalu juhendamisel.

Ansambliõppes tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Valikrühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad enne õppeaasta algus või esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie ansamblisse, tagastame registreerimistasu.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu alusel.

Rühmatund 2 korda nädalas laul + lavapraktika. Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu.
I õppeperiood 240 € ja II õppeperiood 315 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 60 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.