4-korra kaart

40.00

Beebide ja väikelaste rühmadesse ootame lapsi vanuses 2 elukuud kuni 3 aastat ema, isa või saatjaga. Tunni kestvus on 30 minutit.
Muusika nautimisele eelneb soovi korral lõbus koosolemine mängutoas.

Tunnist osavõtt toimub korrakaardi alusel, 4 korra kaart, 40 €.

Ühekordseid näidistunde me ei paku. Lapsed vajavad harjumist ning meie kogemus ütleb, et minimaalne aeg mõistmaks meie töö mõju lapsele algab neljast tunnist. 4 korra kaardiga saategi tutvuda meie toreda huvikooliga.

Ostes 4 korra kaardi, saate tundides osaleda 4 korda, arvestatud puudumiste arv 2. St, et ühe kaardi kehtivus on 6 õppenädalat.