Piret Hinrikus

eelkooli - ja kooliealiste laste muusika ja rütmika rühmad

Piret Hinrikus

CV ja Biograafia

Haridus: MA in Arts; Tallinna Pedagoogiline Ülikool, Kultuuriteaduskond; Kindermusik International Association koolitaja litsents; vanemõpetaja ametijärk

Muusika ja tants on saatnud mind lapsepõlvest- seda tänaseni. Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli klaveri ja koorijuhtimise eriala ning Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Kultuuriteaduskonna, koreograafia õppetooli, tantsujuhi eriala. Mul on akadeemiline MA in Arts kraad ning vanemõpetaja kutse ja ametijärk. Samuti Kindermusik International Association väikelapse arengut muusikaliselt toetava õpetaja kutse ja koolitaja litsents. Töötasin 9 aastat University of Sydney, Conservatorium of Music´s ning kuulusin Austraalia NSW Orff - Schulwerk Association juhatusse, tänaseks kuulun Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff sektsiooni töögruppi. Olen täiendanud end ja koolitanud üliõpilasi ning õpetajaid mitmel pool Eestis, Soomes, Venemaal, Austrias ja Austraalias.
Oman pikaajalist õpetaja kogemust töötades muusika, rütmika- ja tantsuõpetajana Rocca Al Mare Koolis, Meero Muusik Huvikoolis ja Tallinna Balletikoolis.

MUUSIKA ja LAUL, LIIKUMINE ja TANTS, RÜTM ja PILLIMÄNG, LOOVUS ja IMPROVISATSIOON

Lapse mitmekülgne arendamine paneb aluse tema teadmistele ja oskustele kogu eluks. Edukaks saab laps areneda väärtustades ning arendades õigel ajal ja tervikuna tema sünnipäraseid eeldusi. Areng ise leiab aset reaalsete protsesside kaudu.

Üks ilus mõte minult: “Õpetajal ja lapsevanema(te)l on ühised lapsed.”

Rõõmsate kohtumisteni Meeros!

Kontaktid

E-mail: piret@meero.ee