Piret Hinrikus

eelkooli - ja kooliealiste laste muusika ja rütmika rühmad

Piret Hinrikus

CV ja Biograafia

Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli eriklaveri ja koorijuhtimise eriala ning Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Kultuuriteaduskonna, koreograafia õppetooli, tantsujuhi eriala. Mul on MA in Arts akadeemiline kraad ning vanemõpetaja kutse ja ametijärk.

9 aastat elasin ja töötasin Sydney´s, Austraalias ning mul on Kindermusik International Assosiation väikelapse arengut muusikaliselt toetava õpetaja kutse ja koolitaja litsents. Kuulusin Austraalia NSW Sydney Orff -Schulwerk Liidu juhatusse, tänaseks kuulun ka Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff sektsiooni töögruppi. Olen täiendanud end ja koolitanud üliõpilasi ning õpetajaid mitmel pool Eestis, Soomes, Venemaal, Austrias ja Austraalias.
Oman pikaajalist pedagoogilist kogemust töötades muusika, rütmika- ja tantsuõpetajana Rocca Al Mare Koolis, Meero Muusik Huvikoolis ja Tallinna Balletikoolis.

MUUSIKA ja LAUL, LIIKUMINE ja TANTS, RÜTM ja PILLIMÄNG, LOOVUS ja IMPROVISATSIOON

Lapse mitmekülgne arendamine paneb aluse tema teadmistele ja oskustele kogu eluks. Edukaks saab laps areneda väärtustadese ning arendades õigel ajal ja tervikuna tema sünnipäraseid eeldusi. Areng ise leiab aset aga reaalsete protsesside kaudu.

Üks ilus mõte minult: “Õpetajal ja lapsevanema(te)l on ühised lapsed.”

Rõõmsate kohtumisteni Meeros!

Kontaktid

E-mail: piret@meero.ee