Hanna-Liis Lao

eelkooliealiste rühmad, ukuleleõpe

Hanna-Liis Lao

CV ja Biograafia

Minu muusikaline teekond sai alguse 2002. a. C. Kreegi nimelises Haapsalu Muusikakoolis
klassikalise flöödi erialal. Pärast muusikakooli lõpetamist jätkasin õpinguid pärimusmuusika
osakonnas ning osalesin nii Eesti kui välismaa Etno laagrites. Tagantjärgi vaadates olid just
need kogemused edasistele õpingutele suunanäitajaks.
Aastatel 2013-2017 õppisin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika erialal.
Hakkasin õppima eesti torupilli, pikkvile, parmupilli, kannelt ja ukulelet. 2015. ja 2016.a.
osalesin Nordtradi konverentsidel Taanis ja Eestis. Esimesed erialalised töökogemused sain töötades muusika- ja liikumisõpetajana Viljandi valla lasteaedades Puitatus ja Päril ning
praktikandina Viljandi Muusikakoolis ja C. Kreegi nimelises Haapsalu Muusikakoolis.
Ülikooli õpingute ajal tekkis mul sügav huvi muusikute ergonoomika ja
esinemispsühholoogia vastu. Kannatasin aastaid pillimänguga seotud ülekoormusvigastuse ja esinemisärevuse all. Kui pärast operatsiooni ning mitmesuguseid teraapiaid olid probleemid ikkagi alles, otsustasin hakata teemat ise uurima. Kirjutasin muusikute füüsiliste ja mentaalsete probleemide ennetuse ja ravi teemal seminaritöö ning asusin 2016.a. õppima 3- aastasele Alexanderi tehnika õpetajakoolitusele. Tänu Alexanderi Tehnika Instituudi õpetaja Maret Mursa- Tormise toetusele taastusin oma probleemidest täielikult.
2017/ 2018 töötasin Tallinna Rahvusvahelises Koolis muusikaõpetajana, kus õpetasin erinevast rahvusest lapsi nii Eesti kui ka rahvusvahelise IB õppeprogrammi järgi. 2018. aastast juhendan Eesti Pärimusmuusika Keskuses pikkvile lühikursust. 2018 osalesin Itaalias " The Alexander Technique in Movement and Music" koolitusel, kus kohtusin Judith
Kleinmanni, Peter Buckoke ja Selma Gokceniga, kelle käe alla asusin Londonisse õppima 2019. aastal.
2019/2020 õppeaastal olin assisteeriva õppejõuna praktikal Londonis Royal College of Music´us ning 2020 kevadel lõpetasin LCATT-i (London Centre for Alexander Technique and Training) ning sain lisaks koolidiplomile ka STAT-i (The Society of Teachers of the Alexander Technique) diplomi.

Puutun igapäevaselt kokku väga erinevate muusikaliste tegevustega ja erinevate vanusegruppide muusikapedagoogikaga. Olen eelkooliealiste laste ning ka beebikooli muusikaõpetaja. Õpetan erinevaid instrumente nii noortele kui täiskasvanutele. Alexanderi tehnika õpetajana soovin igakülgselt toetada teadlike, enesekindlate ja vaimselt ning füüsiliselt tervete muusikute kujunemist. Lisaks tegutsen loovisikuna mitmetes koosseisudes.

Kontaktid

E-mail: hannaliis@meero.ee