Hanna-Liis Lao

ukuleleõpe

Hanna-Liis Lao

CV ja Biograafia

Haridus: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidus pärimusmuusika erialal (2013- 2017). Alexanderi Tehnika Instituut Tallinnas ja London Centre for Alexander Technique and Training, Alexanderi tehnika õpetajakoolitus (2016- 2020)

Minu muusikaline teekond sai alguse 2002.aastal, kui asusin klassikalist flööti õppima C. Kreegi nimelisse lastemuusikakooli Haapsalus. Pärast muusikakooli lõpetamist jätkasin lisaastal pärimusmuusika osakonnas (Viive Marleen). Gümnaasiumi ajal osalesin mitmes Eesti ja välismaa Etno laagris, mis suunasid mind pärimusmuusikat edasi õppima TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Minu põhipillideks olid flööt, torupill ja pikkvile (Juhan Suits, Catlin Mägi).

Juba ülikooli esimesel aastal tekkis mul isiklikust probleemist ajendatult suur huvi, kuidas saada hakkama esinemisärevusega ning harjutada pilli nii, et ei tekiks ülepingeid, valu ja ebamugavust. Kirjutasin muusikute vaimsete ja füüsiliste probleemide ennetamise ja ravi teemal seminaritöö ning asusin 2016.aastal paralleelselt ülikooli viimase kursusega õppima Tallinnasse Alexanderi Tehnika Instituuti õpetajakoolitusele (Maret Mursa-Tormis). 2018.aastal käisin Itaalias " The Alexander Technique in Movement and Music" koolitusel, kus kohtusin Judith Kleinmanni, Peter Buckoke ja Selma Gokceniga, kelle käe alla soovisin Londonisse õppima asuda. 2019/2020 õppeaastal olin assisteeriva õppejõuna praktikal Londonis Royal College of Music´us ning 2020 kevadel lõpetasin LCATT-i (London Centre for Alexander Technique and Training) ning sain STAT-i (The Society of Teachers of the Alexander Technique) diplomi.

Nii pilli- kui Alexanderi tehnika õpetajana on minu jaoks oluline läheneda igale lapsele, noorele ja täiskasvanule holistiliselt ning nende individuaalsust arvesse võttes. Kõige olulisemaks pean oma töös positiivse sisekõne kujundamist, enesekindluse kasvatamist, muusika läbi iseenese mõtete ja tunnete väljendusoskust, teadliku harjutamisoskuse kujundamist ning seda, et kogu protsess oleks huvitav ning rõõmu pakkuv!

Telefoni nr: +372 56560373
Koduleht: hannaliislao.com

Kontaktid

E-mail: hannaliis@meero.ee