Kool

“Lapsed, kes õpivad rõõmsalt, õpivad kergelt.”

1985. aastal Noortemajast alguse saanud folkgrupp Meero tegutses 18 aastat Varje Lepp juhtimisel, andes kontserte üle maailma. 1995. aastal sai Kanutiaia Noortemajas alguse Meero Laulustuudio, millest kasvas välja 2001. aastal tööd alustanud erahuvialakool Meero Muusik.

Meie väärtused:

  • rõõm muusikast
  • õpilase keskne õpe
  • koostöö ja isikupära väärtustamine
  • pühendunud muusikapedagoogid
  • loovust toetav keskkond

Meie eesmärk:

  • pakkuda mitmekülgset ja kvaliteetset muusikaõpetust, mis lähtub õpilase isikupärast ja toetab tema vaimset ja sotsiaalset heaolu
  • anda baasteadmised eluaegsele muusika harrastusele kui ka valmiduse muusikaõpingute jätkamiseks
  • pakkuda linnaruumi erinevaid kultuurisündmusi, mis panevad linna helisema