Pop-laul TRIO

Pop-laul TRIO (11-13 a.), Madli

Vaata Tunniplaani

Pop- jazz laulu õpe on kõigile neile, kes soovivad arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu. TRIO tunnis saavad õpilased võimaluse saavutada muusikaline eneseteostus koostöös kahe teise õpilase ning õpetajaga. Õpitakse hääle õiget kasutamist, hingamistehnikaid, mikrofoni laulmist, artistlikkust ning arendatakse vokaaltehnikat. Koos lauldes areneb harmoominiline kuulmine, mis on väga oluline oskus igale muusikule. Meie soololaulu õpetajad on aktiivsed ja hinnatud muusikud: Madli Ainsalu.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Rühmatund 1 korda nädalas, 60 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 300€ ja II õppeperiood 393,75 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 75 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.

Tunnid toimuvad Toompuiestee 17a majas, II korrusel (sissepääs tänavalt).