Kontrabassi õpe

Kontrabass

Vaata Tunniplaani


Kontrabass on keelpillirühma üks suurem liige. Tunnis tegeleme käe asendiga ning omandame õppe käigus elementaarsed kontrabassi mänguvõtted poognaga ja pizzicatos. Meie õpetajate professionaalne ja õpilasest lähtuv lähenemine tagab edu ja mänguilu. Pakume kontrabassi algõpetust, mänguoskuste ning tehnika arendamist. Õpime tundma mitmeid erinevaid stiile ning iseseisvalt kujundama mitmesuguseid bassiliine ja gruuve.
Kindlasti on väga oluline iga õppe juures järjepidavus ning kodus harjutamine, seepärast peame tähtsaks ka pilli olemasolu. Kontrabassi individuaalõpe sobib alates 14 eluaastast nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Meie kontrabassi õpetaja on aktiivne ja hinnatud muusik, Andres Alaru.

Tunnist osavõtt toimub õppemaksu  ja registreerimisel sõlmitud õppelepingu alusel.
Individuaaltund 1 kord nädalas 45 minutit. Tunni aeg lepitakse õpetajaga kokku õppeaasta algul individuaalselt.
Õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde ei toimu, seetõttu ei ole igas kuus ka võrdne arv tunde. Tunni hind on kujundatud õppeperioodi kestvuse järgi.
I õppeperiood 400 € ja II õppeperiood 525 €
Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 100 € kuu. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.

NB. Uued õpilased loetakse registreerunuks, kui on tasutud registreerimistasu, mis on ettemaks esimese kuu õppetasuks. Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragrahv 26, lõige 4 alusel. Registreerimistasu ei tagastata loobumise korral.
Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.

Tunnid toimuvad Adamsoni 2 majas (sissepääs hoovi poolt).