• Prindi

Soodustustest Meero Muusik huvikoolis

Kui Meero Muusik õppetööst võtab osa ühest perest  rohkem kui 1 laps, siis laieneb automaatselt sama pere lastele soodustus 10 %. Selleks ei pea avaldust tegema. Sama pere lastele ei kehti aga soodustus individuaaltundides.

Kui aga lapsevanemal on vajadus  ja soov erinevatest põhjustest tulenevalt suuremale soodustusele, siis palume soodustuse saamiseks esitada julgelt  kirjalik avaldus ja põhjendus ning tulla vestlusele.
Maili teel soodustuste avaldusi me vastu ei võta vaid soovime isiklikult ka vestelda lapsevanemaga.

Lisaks  vaata ka Tallinna Haridusameti kodulehel pakutavaid võimalusi.

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Toetusi on õigus taotleda kuni 350 eurot aastas lapse kohta.