Leevenevad piirangud huviharidusele


Alates 18. jaanuarist võib Harjumaal ja Ida-Virumaal siseruumides läbi viia individuaaltegevusi koos juhendajaga.

Sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast ja siis saame jagada edasist infot, kuidas korraldame rühmaõpet.
Aitäh kõigile vastupidamise ja mõistva suhtumise eest!
Tervist kõigile!

Loe täpsemalt SIIT.

18. jaanuarist on sisetingimustes lubatud individuaalselt koos juhendajaga toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe ning sport.