Rühmaõpe peatatud Vabariigi Valitsuse otsusel

Meero Muusik annab teada, et Vabariigi Valitsuse otsusel on peatatud huvihariduse andmine rühmades alates 14. detsembrist 2020.
Plaanime käesoleva olukorra rahunedes ära jäänud rühmatunnid järele teha veebruarikuu koolivaheajal (22.02-28.02.2021). Vajadusel kasutame ka aprillikuist koolivaheaega (19.04-25.04.2021), et lapsed ikka muusikast rõõmu saaksid.
Individuaaltunnid jätkuvad tunniplaani alusel.
Püsime terved!
Varje Lepp