Meero Muusik huvikooli õppetöö algus 2019

Meero Muusik huvikool alustab 2019/20 õppeaasta õppetööga 2.septembril, esmaspäeval tunniplaani alusel.

Kõikidele rühmadele saadetakse teated ka õpetaja poolt. Individuaalõpilased saavad oma tundide ajad kokku leppida õpetajaga individuaalselt.
Arvete esitamine algab samuti septembri esimesel nädalal.

 

Rõõmsa kohtumiseni
Varje Lepp