• Prindi

Huvihariduspoliitika Tallinnas

Juba aastaid oleme Eesti Erahuvialaliidu juhatuse ja aktiivgrupiga juhtinud Tallinna linnajuhtide tähelepanu laste ebavõrdsele kohtlemisele huvihariduses, kuid see ei ole tänaseni paremaks muutunud!
Ka nüüd, kus riik leidis võimaluse eraldada kohalikele omavalitsustele huvihariduse edendamiseks 15 milj. eurot aastas, ei ole Tallinna ametnikud leidnud võimalusi isegi väikest osa sellest suunata erahuviharidusse. Mis kõige kurvem, meie linna arenguplaanidesse ja uuringutesse ei kaasata erahuvikoole ja seal käivaid lapsi. Puudub igasugune infovahetus ja koostöö soov linna ametnike poolt. Elaksime justkui teises linnas?

Kahjuks on selline linnavalitsus olnud meil juba aastaid.
Meero Muusikule tähendab see aga ebavõrdsetes konkurentsitingimustes piiratud arengu võimalusi. Paraku pärsib tekitatud olukord otseselt meie võimekust panustada vastavalt meie nägemusele ja soovile õppevahendite uuendamisse ning õpetajate koolitamisse, kuid kindlasti annab meie kool parima, et täiendada ning parendada igal aastal vastavalt võimalustele Meero Muusiku kvaliteeti. Tõsi - tasa ja targu.

Siin kohal pisut poliitilist mõtteainet Teile kallid lapsevanemad.