Laulujoonistamise projekt!

Märtsis 2017 ja jaanuaris 2018 osalesime (Varje Lepp ja Nele Ross) Soomes laulujoonistamise kursustel. 
Selle imelise meetodi on välja töötanud Minna Lappalainen, kes on ka kõikide laulude ja sõnade looja.
Kuna see uudne meetod muusikat õppida joonistades ja joonistamist õppida lauldes meile nii väga meeldis, siis oleme
teinud Minnale ettepaneku välja anda ka eestikeelne laulik ja metoodika raamat ning eestikeelsete lauludega CD.
Nii me olemegi jõudnud koostööni, mille tulemusena on Riine Pajusaare tõlgetest ( pisut ka minu ja Nele alustatud tõlgetest) valminud juba enamus laule. Meil meero õpetajatel jääb need vaid lastele selgeks õpetada ning stuudios sisse laulda. Siis on materjal uuteks koolitusteks valmis! Lastele väga meeldib joonistada ja laulda!