• Prindi

Meero Muusik alustab õppetööga 5. septembril

Armsad meerolased!
Alustame õppetööga 2016/2017 õppeaastal 5.ndast septembrist tunniplaani alusel.
Õpetajad annavad veel tundide algusest ka ise märku , et teile esimese tunni algust meelde tuletada.

Rõõmsa kohtumiseni!