• Prindi

 REGISTREERI KOOLIEALISTE RÜHMA 

 

Kooliealiste laulurühmades, edaspidi ansamblid, tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Arendame juba esimeste klasside õpilastega mitmehäälsust. Tundide ülesehitusel on olulised hääle- ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Ansamblitele pakume lisaks laulutundidele ka tantsu- või rütmikatundi. Olemasolevatesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad õppeaasta esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie ansamblisse, tagastame registreerimistasu.

 

Õppeaastal 2020/ 2021 on kooliealiste muusikatundide õpetajad:


Tunnist osavõtt toimub õppemaksu alusel.

 • Rühmatund 2 korda nädalas laul + lavapraktika + tants või rütmika/ tants
  I õppeperiood 260 EUR ja II õppeperiood 325 EUR
  Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 65 EUR. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.
 • Rühmatund 2 korda nädalas laul + lavapraktika
  I õppeperiood 240 EUR ja II õppeperiood 315 EUR
  Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 60 EUR. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.
 • Rühmatund 1 kord nädalas
  I õppeperiood 140 EUR ja II õppeperiood 183,75 EUR
  Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 35 EUR. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.
 • Solfedžo rühmatund, rühm avatakse, kui registreerunud on vähemalt 4 õpilast.
  I õppeperiood 80 EUR ja II õppeperiood 100 EUR, Meero õpilastele I õppeperiood 40 EUR ja II õppeperiood 50 EUR
  Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks, 10 EUR. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on huvikoolil õigus esitada viivisarve.