REGISTREERI KOOLIEALISTE RÜHMA 

Kooliealiste laulurühmades tegeleme juba põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Püüame juba  esimeste klasside õpilastega hakata arendama mitmehäälsust.Tundide ülesehitusel on  olulised  hääle ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Kooliealiste rühmadele pakume lisaks laulutundidele ka tantsu või rütmika tundi ning solfedzot. Nendesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie rühmadesse, tagastame registreerimistasu.

Registreerimine:
NB! vaata  kooliealiste rühmi 6-7a. ka eelkooliealiste rühmade alt.

Uued õpilased loetakse rühma registreerunuks kui on tasutud 1 kuu õppemaks, mis jääb ettemaksuks.

 

Õpetajad:

Anu Lõhmus
Mirjam Dede
Maris Benita (tants)
Piret Hinrikus (rütmika/tants)
Madli Ainsalu

Õppemaksud:

Kooliealiste laulurühmad 2 x nädalas laul + lavapraktika + tants või rütmika/tants 
(kuumaks 60 .-€)
I poolaaasta 240 EUR / II poolaaasta 300 EUR

Kooliealiste rühm 2 x nädalas laul + lavapraktika, konkursid (kuumaks 50.-€) Ellad

I poolaaasta 200 EUR / II poolaaasta 250 EUR

I x nädalas 45 min tund:
7-8a.Nõmme KK  E kell 15:40 - Annika Lundver -  
30 € kuumakse
I poolaasta  pakett 112 Eur ja II pooaasta pakett 140 Eur

Lisaaine: solfedzo rühmatund  25 EUR kuumaks

*Kuumaksete avalduse saate välja printida: SIIT

Tunniplaanis vaata ka eelkooliealiste tunniplaani 6-7 aastaste laste puhul

 

Vaata: TUNNIPLAANI