REGISTREERI KOOLIEALISTE RÜHMA 

Kooliealiste laulurühmades tegeleme juba põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Püüame juba  esimeste klasside õpilastega hakata arendama mitmehäälsust.Tundide ülesehitusel on  olulised  hääle ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Kooliealiste rühmadele pakume lisaks laulutundidele ka tantsu või rütmika tundi ning solfedzot. Nendesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie rühmadesse, tagastame registreerimistasu.

Registreerimine:

Uued õpilased loetakse rühma registreerunuks kui on tasutud 1 kuu õppemaks, mis jääb ettemaksuks.

Õpetajad:

Anu Lõhmus
Mirjam Dede
Maris Benita (tants)
Piret Hinrikus (rütmika/tants)

Õppemaksud:

Kooliealiste laulurühmad 2 x nädalas laul + lavapraktika + tants või rütmika/tants 
(kuumaks 65 -€)
I õppeperiood 260 EUR / II õppeperiood 325 EUR

Kooliealiste rühm 2 x nädalas laul + lavapraktika, konkursid (kuumaks 60.-€) rühm Iseloomad
I õppeperiood 240 EUR / II õppeperiood 315 EUR
õppeperiood kestab 35 õppenädalat

I x nädalas 45 min tund  35 € kuumakse
I õppeperiood 140 Eur ja II õppeperiood 183,75 Eur
õppeperiood kestab 35 õppenädalat

Õppetööle lisandub iseseisev töö, kontserttegevus min 2 x aastas

Lisaaine: solfedzo rühmatund  20 EUR kuumaks ( meero õpilastele 10 EUR)Vaata: TUNNIPLAANI