REGISTREERI KOOLIEALISTE RÜHMA 

Kooliealiste laulurühmades tegeleme juba põhjalikult muusika väljendusoskuste arendamisega. Püüame juba  esimeste klasside õpilastega hakata arendama mitmehäälsust.Tundide ülesehitusel on  olulised  hääle ja hingamisharjutused, fraseerimine, teksti mõistmine ja artikuleerimine, rütmiharjutused, pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, 6-keelne kannel, ukulele) jm. Kooliealiste rühmadele pakume lisaks laulutundidele ka tantsu või rütmika tundi ning solfedzot. Nendesse rühmadesse võtame uusi õpilasi vastu ainult muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad esimeses tunnis. Juhul, kui õpilane ei osutu valituks meie rühmadesse, tagastame registreerimistasu.

Registreerimine:

Uued õpilased loetakse rühma registreerunuks kui on tasutud 1 kuu õppemaks, mis jääb ettemaksuks.

Õpetajad:

Anu Lõhmus
Mirjam Dede
Maris Benita (tants)
Piret Hinrikus (rütmika/tants)
Madli Ainsalu

Õppemaksud:

Kooliealiste laulurühmad 2 x nädalas laul + lavapraktika + tants või rütmika/tants 
(kuumaks 65 -€)
I poolaaasta 260 EUR / II poolaaasta 325 EUR

Kooliealiste rühm 2 x nädalas laul + lavapraktika, konkursid (kuumaks 55.-€) rühm Iseloomad
I poolaaasta 220 EUR / II poolaaasta 275 EUR

I x nädalas 45 min tund  35 € kuumakse
I poolaasta  pakett 140 Eur ja II pooaasta pakett 175 Eur

Lisaaine: solfedzo rühmatund  20 EUR kuumaks ( meero õpilastele 10 EUR)

Tundide maht õppeastas:
kooliealised 1 x nädalas 35 h
kooliealised 2 x nädalals 70 h
+ kontserdid ja valikained

Vaata: TUNNIPLAANI