REGISTREERI TUNDI 

BandKitarritundidesse võtame õpilasi vastu alates vanusest 7 aastat. Eelduseks on isikliku instrumendi olemasolu. Kitarriõpetamisel lähtume õpilase individuaalsetest oskustest ja muusikalistest huvidest. Õppida on võimalik klassikalist, elektri-, bass

Raimond Mägi - basskitarr, kontrabass ja bänditundide juhendamine
Mihkel Pilt - kitarr, ukulele
Leon Allik - kitarr, ukulele


Tunnid:

Individuaaltund (1 x 45 min nädalas) - õppemaks 360- EUR (I poolaasta), 450- EUR (II poolaasta)
Individuaaltund ( 2 x nädalas)- õppemaks 720 EUR I-pa  900 EUR II-pa
Paaristund (1 x 45 min nädalas) - õppemaks 200.- EUR (I poolaasta) , 250- EUR (II poolaasta)
Individuaaltund noorematele ( 1 x 30 min. nädalas)- õppemaks 240-EUR ( I poolaasta), 300.- EUR ( II poolaasta)
Paaristundi registreerimisel, peab paariline olema samal tasemel!
Lisatasu eest solfedzo 1 x nädalas 45 min. rühmatund 20 eur kuus, (80.- EUR I poolaasta, 100 EUR II poolaasta)
Lisatasu eest bändi tund 1 x nädalas 60 min. 45 EUR kuus,  
(180 .-EUR I poolaasta, 225.- EUR II poolaasta)

Basskitarri eriala ülesandeks on õpilastele tutvustada bassipartii moodustamise loogikat erinevates stiilides ja basskitarri funktsiooni ansamblimängus. Samuti anda praktilisi teadmisi ja oskusi, et mängida bassi saate- või  meeloodia pillina.

Registreerimine:

Registreerimiseks kitarriõppesse ja lisatundidesse tuleb  õpilastel tasuda pangalingiga registreerimistasu ehk 1 kuu õppemaks, mis on ühtlasi ettemaksuks ja arvestatakse maha I poolaasta õppemaksust. Esimesena valige valikutest individuaaltund ja siis soovi korral  Lisa rühm  ( solfedzo, lisa rühm - bändiõpe) jne.

Palun tutvuge registreerimisel meie huvikooli lepingutingimustega. Lepinguga mittetutvumine ei vabasta kohustustest.

Lisaaine solfedzo rühmatund võimaldab kiiremat arengut pilliõppes ja aitab kaasa noodikirja oskusele, mis on väga oluline pilliõppes ja jätaks tunnis rohkem aega kitarrimängu õppimiseks.

Individuaaltundides kahe lapse soodustused samast perest ei kehti.

 

Mõned kitarriõpilaste näited:

õpetaja Raimond ja Antero Noor koos musitseerimas

https://www.dropbox.com/s/zb1894y6cfl2jve/20130517_184827.mp4
Vaata lisa meero youtubest 
!!

Bogdani  salvestused meero kontserdist:

Metallica - Master of Puppets

https://www.youtube.com/watch?v=C91r_U-l7C0

Black Eyed Peas - Pump it

https://www.youtube.com/watch?v=5Y0DV6o-nHk