REGISTREERI TUNDI 

BandKitarritundidesse võtame õpilasi vastu alates vanusest 7 aastat. Eelduseks on isikliku instrumendi olemasolu. Kitarriõpetamisel lähtume õpilase individuaalsetest oskustest ja muusikalistest huvidest. Õppida on võimalik klassikalist, elektri-, basskitarri

Andres Alaru- basskitarr, kontrabass ja bänditundide juhendamine
Mihkel Pilt - kitarr, ukulele


Tunnid:

Individuaaltund (1 x 45 min nädalas) - õppemaks 360- EUR (I poolaasta), 475- EUR (II poolaasta)
Individuaaltund ( 2 x nädalas)- õppemaks 720 EUR I-pa  900 EUR II-pa  + 1 õppenädal juunis 22,50 tund
Paaristund (1 x 45 min nädalas) - õppemaks 200.- EUR (I poolaasta) , 250- EUR (II poolaasta)
Individuaaltund noorematele ( 1 x 30 min. nädalas)- õppemaks 240-EUR ( I poolaasta), 300.- EUR ( II poolaasta) + 1 õppenädala juunis  15 EUR

Paaristundi registreerimisel, peab paariline olema samal tasemel!
Lisatasu eest solfedzo 1 x nädalas 45 min. rühmatund 20 eur kuus, (80.- EUR I poolaasta, 100 EUR II poolaasta)
Lisatasu eest bändi tund 1 x nädalas 60 min. 45 EUR kuus,  
(180 .-EUR I poolaasta, 225.- EUR II poolaasta)

Basskitarri eriala ülesandeks on õpilastele tutvustada bassipartii moodustamise loogikat erinevates stiilides ja basskitarri funktsiooni ansamblimängus. Samuti anda praktilisi teadmisi ja oskusi, et mängida bassi saate- või  meeloodia pillina.

Registreerimine:

Registreerimiseks kitarriõppesse ja lisatundidesse tuleb  õpilastel tasuda pangalingiga registreerimistasu ehk 1 kuu õppemaks, mis on ühtlasi ettemaksuks ja arvestatakse maha I poolaasta õppemaksust. Esimesena valige valikutest individuaaltund ja siis soovi korral  Lisa rühm  ( solfedzo, lisa rühm - bändiõpe) jne.

Palun tutvuge registreerimisel meie huvikooli lepingutingimustega. Lepinguga mittetutvumine ei vabasta kohustustest. Tähelepanu õpilastele, vanematele - kui individuaaltundi mittetulemisest teatatakse samal päeval, siis seda tundi ei ole õpetajal kohustus järele teha.

Lisaaine solfedzo rühmatund võimaldab kiiremat arengut pilliõppes ja aitab kaasa noodikirja oskusele, mis on väga oluline pilliõppes ja jätaks tunnis rohkem aega kitarrimängu õppimiseks.

Individuaaltundides mitme lapse soodustused samast perest ei kehti.

 

Mõned kitarriõpilaste näited:
basskitarr:

https://vimeo.com/279422572/bbc59cb0a5

kontrabass:

https://vimeo.com/272349397/4ca0b857f1

õpetaja Raimond Virsa ja Antero Noor koos musitseerimas

https://www.dropbox.com/s/zb1894y6cfl2jve/20130517_184827.mp4
Vaata lisa meero youtubest 
!!

Bogdani  salvestused meero kontserdist:

Metallica - Master of Puppets

https://www.youtube.com/watch?v=C91r_U-l7C0

Black Eyed Peas - Pump it

https://www.youtube.com/watch?v=5Y0DV6o-nHk