Kannel on väga populaarne pill laste seas, sest sellega on võimalik väga kiiresti saavutada eduelamust. 
6-keelset kannelt saab õppida  individuaalselt kui ka rühmaõppes.
Koduseks harjutamiseks on oluline ka pilli olemasolu. Liituda  võib juba eelkoolieas alates 5 a. lastest.
Rühmaõppe avame kui rühmas on  minimaalselt 6 õpilast. 

Õpetaja: Helina Ardel

Õppemaks:
Kannel ind.tund 30 min. 1 x nädalas 60 € kuus (I- pa 240 € / II-pa 300€)
Kannel ind.tund 45 min. 1 x nädalas - 90 € kuus (I- pa 360 € / II-pa 450€)
Kandleansambel  1 x 45 min. nädalas- 35 € õpilane ( min.6 liiget)
I - pa 140 € ja II- pa 175 €
Kannel paaristund  1 x 45 min. nädalas 50 € õpilane
(paaristundi registreerimiseks peab olema sama vana ja samal tasemel kaaslane) ( I-pa 200- € ja II- pa 250 - €)

Tundide maht 34 tundi õppeaastas ( 15/19)

Soovitame lisaks valida ka solfedžo rühmatunnid, mis aitab kaasa pilliõppele ja noodi kirjaoskusele.
Solfedžo rühmatund on 1 x nädalas  45 min. kuumaksega 20 - €  ( I-poolaasta 80- € ja II poolaasta 100- €)

Tunniplaan: kokkuleppel õpetajaga Helina Ardel

Registreeri rühma: SIIT (Soovikorral lisa rühm ja valikutest solfedžo või mõni muu soovitud õppeaine.)